KARACASU BELEDİYESİ
 

Karacasu Belediyesi Osmanlı döneminde kaza teşkilatlanması ile 1867 de Vilayetler nezdinde kaza olmuştur. Osmanlının son dönemlerinde bazı kayıtların muhafaza edilememesi sebebiyle Osmanlı arşivlerinden edinilen bilgilere göre 1895 yılında Belediye Başkanlığı görevini Kaymakam Mustafa Tevfik Bey ‘in yürüttüğü bilgilerine ulaşılmıştır. O tarihte Belediyenin Reis Vekilliğini Keçecizade İbrahim Efendi yapmış, Belediye Katibi ve Sandık Emini görevleri ise Abdullah Efendi tarafından yürütülmüştür. Karacasu Milli Mücadele sırasında Milli Mücadelenin güç aldığı yerlerden birisidir.

Karacasu Belediyesi özel girişimciliğin yatırım ve hizmet vermediği zamanlarda otobüs işletmesi kurarak uzun yıllar ilçe halkının ulaşımının sağlanmasına ve ekonomik hayatın desteklenmesine katkı sağlamıştır. Yine 1957 yılında ilçede elektrik olmaması sebebiyle Hidroelektrik santrali Belediye tarafından yapılarak halkın ihtiyacı karşılamıştır. Karacasu’da elmacılığın gelişmesini teşvik edilmiş, bu amaçla soğuk hava deposu kurularak hem ilçenin hem de diğer ilçelerin bu alandaki ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılanmıştır. Türkiye’de çok örneği olmayan sulama suyu için göletler, pompaj istasyonları ve damlama su projeleri yapılarak ilçenin zirai alanda gelişmesi ve vatandaşların gelir düzeylerinin artmasına katkı sağlanmıştır. Yine Karacasu ile özdeşleşmiş seramikçilik ve bardakçılığın gelişmesi için maden ruhsatı alınarak toprak ihtiyaçları karsız esnaflara verilmiştir. Belediye turizm ve hizmet sektörünün gelişmesi için yatırımcılara destek olmuş ve bu alanda destek olmaya devam etmektedir. Zaman içinde Belediyenin hizmet grupları alanları değişiklik arz etmekte olup, günümüzde daha çok diğer kurumlarla müşterek projelere destek verilmektedir.

Karacasu İlçe Belediyesi’nin 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereği olarak 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini müteakiben 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”na tabi olmasını müteakiben, Karacasu İlçe Belediyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak hizmetlerine devam etmektedir.


Karacasu İlçe Belediyesi internet sitesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.