03.11.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7039 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5490 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanunu”na eklenen “Ad ve Soyadı Düzeltilmesi” başlıklı Geçici 8. Madde ile;
 
“Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir.” Denilmektedir.
 
Bu kapsamdaki talepleri olan vatandaşlarımız Karacasu İlçe Nüfus Müdürlüğüne yazılı olarak dilekçe ile başvurabilirler.